torsdag 24. mars 2011

Åpen løsning eller tradisjonelle klasserom

Rundt juletider presenterte både Utdanningsnytt og VG artikler der det kom fram at 81 % av lærerne mener at nye skoler bør bygges med tradisjonelle klasserom. Dette var en av konklusjonene i en doktorgradsavhandling av Erlend Vinje, der 1687 lærere deltok. Det er interessant å lese at lærere som underviser i tradisjonelle klasserom i mye større grad enn kollegene fra baseskolene, mener at skoleanlegget de jobber i gir gode forutsetninger for god klasseledelse og for å få benyttet de mest sentrale lærerkompetansene. I avhandlingen sies det videre at de fleste lærerne mener at klasserommene fungerer best både for å holde ro og orden, for skape gode relasjoner med og mellom elevene og for å holde oversikt over elevenes arbeid og utvikling. Vinje trekker også fram at utbyggingen av skoler med baseløsninger i stor grad har skjedd uten lærernes anbefalinger. Forskning.no skrev sist sommer at i en studie av mediedekningen av baseskoledebatten i 2005, viste analysene at ingen lærere eller foreldre er positive til baseskoler, mens omtrent alle skoleeiere og skoleledere derimot er det.
Skolen jeg jobber på stod ferdig høsten 2008. Den ble bygd etter prinsippet ”åpen og fleksibel løsning”. Nå har vi fått prøvd ut skolen, og etter min mening er konklusjonen av bruken hittil veldig enkel: Hele lærerkollegiet ønsker å stenge den åpne løsningen og få tilbake de gamle klasserommene.
Lærerne og assistentene er slitne av støyproblemer. Nå skal det sies at noe av denne støyproblematikken skyldes feil materialvalg i gulv, tak og vegger. Disse skal selvsagt i størst mulig grad bli forsøkt utbedret. Men samtidig hevder stort sett alle ansatte at selve utformingen av bygget også i stor grad forverrer arbeidsmiljøet.
Her viser det seg at vi skolelederne har vært og kanskje er på kollisjonskurs med våre ansatte. Hva kan årsakene til dette være? Er det økonomiske motiv som har fått dominere? Har vi vært for opptatte til å følge med på trendene? Har vi gjort for lite for å heve den fagdidaktiske kompetansen til lærerne, for at de skal kunne utnytte denne nye organiseringsformen optimalt?
Hva mener du?

torsdag 17. mars 2011

På tide å komme igang med bloggingen!

Hei!

Blogging har aldri vært min "greie". Har knapt nok lest andres blogger, så man kan trygt si at jeg er en fersking på området.
Som en del av utdanningen ved NTNU, har vi fått i arbeidsoppdrag å utforske denne kommunikasjonsmetoden, og nå er jeg bare nødt til å komme igang.....

Denne uka har vi vinterferie på Helgeland. Hele administrasjonen har også tatt seg fri. Det er godt å "lade batteriene" sammen med familien. Å dele noen fine marsdager sammen med mine tre sønner og min samboer gir nye krefter.

I forrige uke hadde hele lærerkollegiet ved skolen seminar. Et av temaene var pedagogisk plattform. Kursholderen hadde en helt ny innfallsvinkel for hvordan temaet ble tatt opp. For han var det viktigste budskapet hva hver og en av oss kunne bidra med i prosessen. Jeg tror at flere enn meg kjente seg inspirert etter disse to dagene.

Jeg kommer tilbake med flere innlegg etterhvert, men dette får være starten på noe nytt og ukjent. Så får man se hvor dette ender. Kanskje jeg også blir en ivrig blogger med tiden?