torsdag 17. mars 2011

På tide å komme igang med bloggingen!

Hei!

Blogging har aldri vært min "greie". Har knapt nok lest andres blogger, så man kan trygt si at jeg er en fersking på området.
Som en del av utdanningen ved NTNU, har vi fått i arbeidsoppdrag å utforske denne kommunikasjonsmetoden, og nå er jeg bare nødt til å komme igang.....

Denne uka har vi vinterferie på Helgeland. Hele administrasjonen har også tatt seg fri. Det er godt å "lade batteriene" sammen med familien. Å dele noen fine marsdager sammen med mine tre sønner og min samboer gir nye krefter.

I forrige uke hadde hele lærerkollegiet ved skolen seminar. Et av temaene var pedagogisk plattform. Kursholderen hadde en helt ny innfallsvinkel for hvordan temaet ble tatt opp. For han var det viktigste budskapet hva hver og en av oss kunne bidra med i prosessen. Jeg tror at flere enn meg kjente seg inspirert etter disse to dagene.

Jeg kommer tilbake med flere innlegg etterhvert, men dette får være starten på noe nytt og ukjent. Så får man se hvor dette ender. Kanskje jeg også blir en ivrig blogger med tiden?

1 kommentar:

  1. Jeg tenkte å presentere godt nytt om ferske lærere, som går fra lærerutdanning til skole, i din blogg. Mitt grunnlaget er en NIFU STEP–studie med svar fra 569 (45 %) nyutdannede allmennlærere i 2009.

    Hvis vi skal stole på denne studien, er de nyutdannede ikke arbeidsledige men undersysselsatt og i midlertidige jobber det første året etter endt utdanning. Et annet funn er at én av fire fortsetter med annen utdanning. De som ikke går ut i skolen, har valgt en stilling med høyere lønnsnivå, eller de har funnet ut at "læreryrket passer ikke for meg".

    Et gjennomgående trekk er at allmennlærerne er mer kritiske til utdanningen enn andre kandidatgrupper, men ferske lærere er tilfreds med måten de ble mottatt på i skolen, og de gir uttrykk for at de mestrer ulike sider ved jobben.
    Det som overrasker mest i undersøkelsen er de store regionale variasjonene når det gjelder tilbud om eget veiledningsprogram for nyansatte, nyutdannede lærere. I region Trøndelag svarer 4,9 % Ja på dette spørsmålet, mens det er vel 20 % som svarer det samme i de øvrige regionene. På spørsmål om skolen de nyutdannede kom til hadde eget opplæringsprogram for de nyutdannede, er ingen i region Trøndelag som kan bekrefte dette. I region Nord-Norge svarer 7,8 % av de nyutdannede at skolen har et slikt program. Til sammenligning svarer hele 33,3 % av de nyutdannede, nytilsatte lærerne i region Sørland at skolen har et eget opplæringsprogram for de nyutdannede. Spørsmål som melder seg er: Er det skoleledere/-eiere på det blide Sørland som har forstått budskapet fra KS og KD? Eller: Finner vi forklaringen på dette ved å hevde at Trøndere er trege og at Nordlendinger ikke følger med?

    SvarSlett